Terapie a poradenství

Ve své psychologické a terapeutické praxi využívám širokou škálu metod. Primárně však pracuji s postupy kognitivně-behaviorální terapie (KBT). V KBT vycházíme z předpokladu, že naše myšlenky, emoční prožívání a to, jak se v různých situacích chováme je ve vzájemném vztahu. V terapii se tedy snažíme pracovat s myšlenkami a přesvědčeními, které se vztahují k situacím, ve kterých zažíváme nepříjemné emoce nebo se chováme způsobem, který bychom rádi změnili.

Cílem terapie je, aby se klient naučil zvládat své problémy sám a uměl si zvyšovat kvalitu svého života. V terapeutickém procesu se klient učí identifikovat své myšlenky, přesvědčení a příčiny svého schování a následně se učí s nimi efektivně pracovat. Mimo to si osvojuje celou řadu dovedností, které mu pomohou zvládat obtížné situace, měnit své chování a pracovat s problémy. Nově získané dovednosti klient postupně přenáší do svého života mimo terapii. Důležitá je tedy aktivní spolupráce klienta.

Osobnostní růst

Terapie má také potenciál pomáhat nám s poznáním sebe sama, osobnostním růstem a zvyšováním kvality každodenního života. Může nám pomoci identifikovat omezující myšlenky a přesvědčení.

Ceník

Individuální sezení

900Kč

Zrušení v rozmezí 48h a méně před začátkem služby 

400 Kč

Na konzultaci je třeba se objednat předem. Během konzultací neodpovídám na telefon, proto prosím uveďte, kdy býváte dostupní a já vám zavolám.