Články na stránkách SportSensei

15.03.2023

Některé mé starší články z oblasti psychologie jsou dostupné na stránkách projektu SportSensei zde. V rámci tohoto projektu jsme vytvořili v roce 2016 multioborový tým, který se věnuje nejen přípravě sportovců, ale také vzdělávací činnosti. V současnosti již nové texty nevznikají, ale stále jsou dostupné naše starší články.